Gedragsregels

Inhoud is voor het laatst gewijzigd op 23 april 2019

Online kenniscommunity
Boeren voor Drinkwater is een website om kennis te delen rondom allerlei vragen over de bedrijfsvoering binnen de intrekgebieden van waterwinning. Kennis delen is kennis plaatsen én kennis vragen. 
Het doel van Boeren voor Drinkwater is om de deelnemers aan het project goed te kunnen helpen en zijn/haar vragen te kunnen beantwoorden. Als je dat zelf (nog) niet kan, kan je dat proberen met hulp van anderen (kennis vragen). Als je dat zelf heel goed kan, kan je je kennis ook voor anderen beschikbaar stellen (kennis plaatsen).
Boeren voor Drinkwater wordt niet gebruikt als een marketinginstrument voor betaalde diensten. 

Afspraken
Door lid te worden van Boeren voor Drinkwater, ga je akkoord met de volgende richtlijnen:

 • Ben open over wie je bent. Gebruik in je account je eigen naam en achternaam.
 • Plaats geen content die beledigend is voor anderen, die de privacy van anderen of auteursrechten schendt.
 • Boeren voor Drinkwater is niet bedoeld  om content te plaatsen ter promotie van eigen producten of diensten.
 • Zorg dat je bijdragen kort en to the point zijn. Blijf in reacties bij het onderwerp.
 • Wil je interessante informatie delen? Kopieer dan geen content van andere websites, maar deel de link van de website. Wil je de tekst wel kopiëren dan verzoeken wij  je om een bronvermelding te plaatsen en naam van de auteur.
 • Help anderen in de kenniscommunity. Beantwoord een paar keer per week in vragen, wijs mensen de goede weg om hun vragen te beantwoorden. Geef feed back aan leden die er om vragen.
 • Wees vriendelijk. Ga een interactie aan met anderen op een positieve, constructieve, zachte en vriendelijke manier. Deze positieve reacties zullen anderen inspireren om behulpzaam en vrijgevig te zijn.
 • Wees empatisch. Niet iedereen weet evenveel van het onderwerp; we stappen allemaal in vanuit verschillende uitgangsituaties en met een verschillende kennisniveau. Soms is het stellen van een vraag in Boeren voor Drinkwater lastig voor iemand en dan helpt het als je een goede, collegiale reactie krijgt.
 • Deel en demonstreer. Leden van Boeren voor Drinkwater delen hun kennis vrij, zonder verborgen agenda. Zij voeden de gemeenschap door het delen van feedback en voorbeelden en deskundigheid.
 • Gebruik Boeren voor Drinkwater in het voordeel van de deelnemers en breng haar niet in diskrediet. Vermijd het maken van negatieve opmerkingen als ze niet nuttig of constructief zijn en wees respectvol in de manier waarop je communiceert.
 • Vermijd activiteiten die strijdig zijn met Boeren voor Drinkwater.
 • Gebruik geen namen of andere persoonlijke gegevens van een cliënt in een openbare groep. Hanteer de Wet op de Privacy ook in de kenniscommunity en respecteer de privacy van deeelnemers. Indien er persoonlijke of bedrijfsgegevens gedeeld worden in een besloten groep, dan moeten daar op het niveau van de groep afspraken over zijn gemaakt.
 • Berichten en reacties in de kenniscommunity die niet aan deze richtlijnen voldoen, worden verwijderd.

Merk je zelf dat een gebruiker zich niet aan deze huisregels houdt? Meldt dit dan bij

Boeren voor Drinkwater
info@boerenvoordrinkwater.nl


Met vriendelijke groet, 
het Boeren voor Drinkwater communityteam

Harry Roetert, 06-13489110
Hendry van Ittersum, 06-57059830